Hoogwerker Verzekeren
0184 61 28 42

 

Hijsbewijs nodig?

15-01-2020

 

HIJSBEWIJS

Wanneer is het nu nodig een "Hijsbewijs" te halen. Vooropgesteld dat het natuurlijk nooit verkeerd is om een cursus "Veilig Hijsen" of een Hijscertificering ( TCVT) te  halen, zou je de volgende richtlijnen aan kunnen houden..

Voor het hijsen met een verreiker, autolaadkraan of hydraulische graafmachine is een hijsbewijs of certificaat van vakbekwaamheid nodig als de maximum bedrijfslastmoment meer dan 10 tonmeter* bedraagt. Daarop zijn wel enkele uitzonderingen of kanttekeningen te plaatsen.

 • Zorg dat de machinist van een verreiker (> 10 tonmeter) in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid.
 • Zorg dat de machinist van een graafmachine (> 10 tonmeter) in het bezit is van een geldig certificaat van   
  vakbekwaamheid als deze andere lasten hijst dan ondersteuningsschotten, leidingwerk of putten bij of direct na een ontgraving.
 • Zorg dat de chauffeur / machinist van een autolaadkraan (> 10 tonmeter) in het bezit is van een geldig certificaat van vakbekwaamheid als deze andere lasten hijst dan bestemd voor de lading van de auto waarop de kraan is gemonteerd.
 • Belast een hijsmiddel niet zwaarder dan is aangegeven in de hijstabel van de desbetreffende machine.
 • Bij het werken met een mobiel bedieningsblok (bijv. bij een autolaadkraan) hou dan voldoende afstand en ga op een veilige plek staan
 • Het werken met meerdere machines in elkaars werkbereik is een risico. Indien dit van toepassing is, moet het risico opgenomen zijn in het V&G plan van het betreffende bouwwerk.
 • Voor het verplaatsen van een last met een rijdende kraan moeten de voorschriften van de fabrikant van de kraan gevolgd worden. Verder zijn de volgende punten mogelijk extra van belang:
 1. de maximum gieklengte in de hijstabel mag niet worden overschreden;
 2. de bandenspanning ( indien van toepassing) moet voldoende zijn;
 3. de machine moet zich stapvoets voortbewegen over een vlakke, horizontale en voldoende draagkrachtige ondergrond;
 4. de last mag maximaal 0,5 meter boven de rijbaan hangen en moet geborgd zijn tegen uitzwaaien.
 •  Bespreek de veiligheidsaanwijzingen in de gebruikshandleiding en zorg dat die opgevolgd worden.

 * De capaciteit wordt uitgedrukt in "tonmeter". Hoe verder de last zich van de voet van de kraan bevindt (deze afstand noemen we de “arm”), hoe sterker de kraan moet zijn. De hefcapaciteit op een bepaalde “arm” laat zich gemakkelijk bepalen, door de opgegeven hefcapaciteit te delen door de arm. Een 40 tonmeter kraan kan dus 20 ton tillen op 2 meter afstand van de kraanvoet, maar slechts 10 ton op 4 meter. Informatie hierover is altijd op de kraan te vinden.

 

 

 

 

 

Bron: https://agroarbo.nl/bijlagen/hijsbewijs/

 

Hijsbewijs nodig?

Standaard bij onze Hoogwerkerverzekering:

 • doneIncl. verhuur (met en zonder personeel)
 • doneEigen gebrek dekking t/m 7 jaar
 • doneVervangende Hoogwerker bij schade
 • doneGratis termijnbetaling
 • doneDeskundig personeel (IPAF gecertificeerd)

Contact gegevens

Hoogwerker Verzekeren
Veerweg 165
3351 HC Papendrecht
0184 61 28 42
info@hoogwerkerverzekeren.nl