Hoogwerker Verzekeren
0184 61 28 42

 

W.A. dekking verplicht?

06-10-2017

Een hoogwerker is in veel gevallen te betitelen als een Motorrijtuig in de zin van de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen, in ons vak vaak afgekort als WAM.

Veel ondernemers realiseren zich dat, sommige ten dele en andere helemaal niet.

Maar hoe staat dat nu precies in deze wet?

“motorrijtuigen: alle rij- of voertuigen, bestemd om anders dan langs spoorstaven over de grond te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht, op of aan het rij- of voertuig zelf aanwezig dan wel door elektrische tractie met stroomtoevoer van elders; als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;”

Dus kort door de bocht samengevat, alle rij- of voertuigen bestemd om over de grond te worden voortbewogen,  door een mechanische kracht, zijn in principe motorrijtuigen….

De meeste hoogwerkers, uitgezonderd een aanhangerhoogwerker ( daar kom ik later in dit artikel op terug), vallen dan  onder deze definitie  en moeten verplicht, conform art. 2 van deze zelfde Wet, een verzekering  sluiten en in stand  houden, welke aan de in deze wet gestelde bepalingen voldoet.

In de praktijk komt het nog al eens voor dat men aangeeft, dat bijvoorbeeld de Schaarhoogwerker niet verzekerd hoeft te worden, want die komt nooit uit het pand of van het eigen terrein af.....

(Dezelfde redenatie gaat overigens voor heel veel ondernemers ook op voor het gebruik van een heftruck……)

Dit is dus absoluut niet juist. De wet maakt daar geen verschil in. Ook op het eigen terrein en in het eigen gebouw kunnen tenslotte zowel materiële als letselschades ontstaan. Het doel van de wet is het beschermen van slachtoffers, die schade hebben geleden door een motorrijtuig. Dat kan net zo goed binnen gebeuren of op het eigen terrein. 

In het gebouw kan de hoogwerker bijvoorbeeld ook over de voet van een achteloze bezoeker rijden, misschien is deze dan niet binnen gemarkeerde paden gebleven, maar dat doet aan de aansprakelijkheid weinig af.

Ook kan er met de hoogwerker tegen de roldeur van een gebouw gereden worden, als het gebouw dan niet voor aanrijding verzekerd is, dan is dat toch een vervelende kostenpost.

Een aanhangerhoogwerker, zou je als uitzondering kunnen zien. Deze is tenslotte meestal niet in staat zich zelfstandig voort te bewegen uitsluitend of mede door een mechanische kracht. De aanhanger is voor W.A.  risico in het verkeer, gedekt op de verzekering van het "trekkende" motorrijtuig.

De wet zegt immers: als een deel daarvan wordt aangemerkt al hetgeen aan het rij- of voertuig is gekoppeld of na koppeling daarvan is losgemaakt of losgeraakt, zolang het nog niet buiten het verkeer tot stilstand is gekomen;”

Dus tijdens het rijden en manoeuvreren met de aanhangerhoogwerker, is er dekking op het "trekkende" voertuig. Als deze echter wel veilig buiten het verkeer tot stilstand is gekomen en bijvoorbeeld uit zich zelf gaat rijden/rollen en komt tegen een obstakel of een persoon, dan zou er in principe dekking moeten zijn op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB).

Maar......... hoe zit dat dan, als het trekkende voertuig geen dekking meer heeft? Stel dat de huurder van uw aanhangerhoogwerker zijn autoverzekeringspremie niet heeft betaald en uw aanhangerhoogwerker schaart tegen een auto met 4 inzittenden?  Benadeelden zullen waarschijnlijk nog wel schadeloos gesteld worden, door de autoverzekeraar en er zal verhaal op de eigenaar gepleegd worden, maar uw naam staat, waarschijnlijk in duidelijke reclametekst, op de hoogwerker, is dat dan wel zulke goede reclame? 

Of hoe zit het met het z.g. "werkrisico"? Want naast het verkeersrisico is er natuurlijk ook nog het (grote) risico dat er dingen gebeuren waarvoor u aansprakelijk / verantwoordelijk bent, tijdens het werken met de hoogwerker. Dit is niet gedekt op de verzekering van het "trekkende" voertuig en in de meeste gevallen ook niet op de Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB). 

Het is daarom naar onze mening verstandig om wel gewoon een W.A. (incl. werkrisico) mee te nemen in het verzekeren van een aanhangerhoogwerker.

Onze verzekering dekt het "Verkeersrisico" EN het "Werkrisico" standaard. Misschien bespaart u er een paar honderd euro per jaar mee, door uw aanhangerhoogwerker alleen voor het Casco te verzekeren, maar bij een schade valt die besparing in het niet tegen de claim die u dan voor uw kiezen kunt krijgen.

Ons advies is daarom ook altijd dit wel gewoon te verzekeren!!

Dennis de Groot

Specialist Hoogwerkerverzekeren.nl

W.A. dekking verplicht?
W.A. dekking verplicht?

Standaard bij onze Hoogwerkerverzekering:

  • doneIncl. verhuur (met en zonder personeel)
  • doneEigen gebrek dekking t/m 7 jaar
  • doneVervangende Hoogwerker bij schade
  • doneGratis termijnbetaling
  • doneDeskundig personeel (IPAF gecertificeerd)

Contact gegevens

Hoogwerker Verzekeren
Veerweg 165
3351 HC Papendrecht
0184 61 28 42
info@hoogwerkerverzekeren.nl