Hoogwerker Verzekeren
0184 61 28 42

 

Schade..... een ABC-tje?

17-06-2016

 

Dat er met een hoogwerker schade veroorzaakt kan worden, dat is bij iedereen wel bekend, soms zijn dat spraakmakende schades  die in de media komen, maar er zijn natuurlijk veel meer “kleine” schades, die gewoon in betrekkelijke anonimiteit afgewikkeld worden.

Tegen een muurtje aangekomen, schoorsteen geraakt, over een paal heen gedraaid, schade tijdens het vervoeren van de hoogwerker om er maar eens een paar te noemen uit onze ervaringen.

Hoe gaat dat nu precies, schadebehandeling?

Bij ons begint dat met de schademelding zelf, dat kan telefonisch, per e-mail of via de tool op onze website.

Aan de hand van de melding, beoordelen wij of er dekking is op de verzekering, als dit het geval is, dan is het van belang om een indicatie van de schadehoogte te krijgen. Dit is om twee redenen van belang, namelijk om te beoordelen of expertise  noodzakelijk is en/of de schade het eigen risico overschrijdt.

Afhankelijk van de melding en de informatie die daar wel of niet uit af te leiden is, sturen we het verzoek  aan de klant om een (online) schadeformulier in te vullen. Ook kan het zijn dat we om een aanvullende toelichting en/of foto’s vragen.

Voor de indicatie van de schadehoogte, kan men naar een hersteller, dit is in sommige gevallen ook de leverancier van de hoogwerker zelf. Heeft men geen hersteller, dan kunnen wij vanuit ons netwerk verwijzen naar een vakkundige hersteller bij de klant in de buurt.

Zoals eerder gezegd kan het zijn, dat door de hoogte van het schadebedrag expertise noodzakelijk is.

Expertise wil zeggen dat een expert, die gespecialiseerd is in het beoordelen en waarderen van werkmaterieelschade,  op afstand dan wel op locatie van de hersteller beoordeelt of de schade materieel, maar zeker ook financieel goed wordt afgewikkeld.

 Het komt nog al eens voor dat de schade anders uitvalt, dan de eerste indicatie. Soms was de indicatie veel te hoog en blijkt bij demontage van onderdelen, dat de schade “meevalt”. Andersom komt echter ook voor, dat de schade bij nader inzien toch veel erger is, dan zich liet aanzien. Doordat er een expert bij komt en er een rapportage volgt, ontstaat er in principe geen discussie met de hersteller over onverwachte kosten,  want de expert en de hersteller hebben de schade samen vastgesteld.

De rapportage gaat naar de verzekeraar. Die beoordeelt na ontvangst van alle andere relevante stukken  de dekking nogmaals  aan de hand van de voorwaarden, clausules en bijzonderheden. Als alles akkoord is, volgt de uitkering onder aftrek van het van  toepassing zijnde eigen risico.

Zoals hierboven omschreven is wat wij wel eens gekscherend een ABC-tje noemen. Ze komen voor, maar de praktijk is toch vaak net iets anders.

 Door de dagelijkse werkzaamheden bij de eigenaar van de hoogwerker komt het vaak voor dat wij moeten rappelleren voor het schadeformulier of de toelichting. Dat is ook logisch, want het werk gaat natuurlijk ook gewoon  door. Wij doen ons best om daar kort op te zitten en waar mogelijk te ontzorgen. We vullen samen met de relatie het schadeformulier in, telefonisch of bij de klant op kantoor. Bij complexe schades, kan het bijvoorbeeld ook voorkomen, dat wij zelf naar de schade locatie gaan en foto’s nemen en/of rondvraag doen in de buurt  of er eventueel toch getuigen zijn.

Ook gaat er wel eens iets mis in de communicatie tussen de hersteller en de expert en moet de expert (heel) lang wachten op calculaties of aanvullende informatie van de hersteller, voordat hij een rapportage kan opmaken. Of de expert komt toch niet opdagen op de afgesproken datum en tijd. Wij monitoren dit ook  en doen ons best om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen, maar soms vergt dit een lange adem en veel overleg tussen partijen. Het vervelende is dat dit natuurlijk vertragend werkt voor de eindklant, die kan hier niets aan doen, maar moet wel langer op de uitkering wachten.

Uit service verhalen wij ook wel eens schade, waar de klant zelf niet direct voor verzekerd is, dan komt er ook vaak nog een (juridische)  discussie bij, met de verzekeraar van de tegenpartij. Zeker bij verkeersrechtelijke discussies kan dit wel eens wat langer duren.

Elke schade als een ABC-tje laten verlopen zal helaas niet haalbaar zijn, maar we kunnen er met alle betrokken partijen natuurlijk wel voor zorgen dat het minimaal een DEF-je is…

Daar zetten wij ons 100% voor in

Dennis de Groot

adviseur Hoogwerkerverzekeren.nl

Dit artikel is verschenen in de juni editie van Verticaal Magazine (www.verticaal.net)

 

Schade..... een ABC-tje?

Standaard bij onze Hoogwerkerverzekering:

  • doneIncl. verhuur (met en zonder personeel)
  • doneEigen gebrek dekking t/m 7 jaar
  • doneVervangende Hoogwerker bij schade
  • doneGratis termijnbetaling
  • doneDeskundig personeel (IPAF gecertificeerd)

Contact gegevens

Hoogwerker Verzekeren
Veerweg 165
3351 HC Papendrecht
0184 61 28 42
info@hoogwerkerverzekeren.nl